história zoopreparatória

Zoopreparatórium Ján Bahno, Žiar nad Hronom (ďalej len zoopreparatórium) je najstarším zoopreparatóriom nepretržite pracujúcim na území Slovenska.

Na jeho počiatku bola preparatórska dielňa Ferdinanda Adamoviča, ktorá v čase prvej ČSR mala sídlo v Nových Zámkoch. Koncom roku 1949 sa dielňa presťahovala do Svätého Kríža, dnešného Žiaru nad Hronom, kde ju najprv prevzali vtedajšie Štátne lesy a potom JRD Žiar nad Hronom, ako svoju pridruženú výrobu.
Od roku 1991 je majiteľom zoopreparatória Ján Bahno.

Preparáty zhotovené v zoopreparatóriu boli vystavované na viacerých poľovníckych výstavách s medzinárodnou účasťou. Samostatné expozície malo zoopreparatórium na výstavách: Poľovníctvo a príroda Nitra 1990, Poľovníctvo a príroda Nitra 1995, Poľovníctvo a príroda Nitra 2000, Poľovníctvo a príroda Nitra 2005, Celoštátna poľovnícka výstava s medzinárodnou účasťou Poľovníctvo a príroda Bratislava 2011, Poľovníctvo a oddych Incheba Bratislava 2005, Poľovníctvo a oddych Incheba Bratislava 2006, Poľovníctvo a oddych Incheba Brati-slava 2007, Dni sv. Huberta 1991, Celoslovenské poľovnícke slávnosti Dni sv. Huberta 2010.


Produkcia zoopreparatória je zastúpená v poľovníckych interiéroch nielen na území Slovenska, ale aj v mnohých štátoch Európy. Za zmienku stojí aj skutočnosť, že v zoopreparatóriu vyhotovili po prvýkrát na Slovensku preparát hlavy slona.